One Woman Press je malé, nezávislé nakladatelství, které v roce 1997 založila a od té doby řídí Marie (Chřibková) Noe.
Jejím cílem je podporovat kvalitní literaturu psanou ženami a vydávat tituly, které ženy inspirují k reflexi své role ve společnosti, rodině i na trhu práce.
Zpočátku se soustředila na překladovou beletrii a feministický a genderový pohled na umění, literaturu a život.
Postupně přidala tituly, které podporují ženy v jejich zodpovědném přístupu k těhotenství a porodu, neboť feministický důraz na možnost svobodné volby se vztahuje i na tuto oblast.
V letech 2006-2010 utlumila nakladatelskou činnost, aby se mohla věnovat synovi. Od té doby vydává téměř výhradně tituly spojené s aromaterapií a ženami v duchovním světě.