Helena neboli Nikdo

Rhea Galanaki

Rhea Galanaki se narodila v roce 1947 na Krétě, vystudovala historii a archeologi v Athénách a žije v Patrasu. V literatuře debutovala jako básnířka sbírkami epigramatických básní Třebaže půvabná (1975, česky OWP 1998) a Nerosty (1979). Sbírky Dort (1980) a Kde bydlí vlk? (1982) předznamenávají přechod k poetické próze, která se dále rozvíjí v Soustředných příbězích (1986). Ve svých poeticky a filosoficky pojatých historických románech Život Paši Ismaela Ferika (1989), Podepíšu se Louis (1992) a Helena neboli Nikdo (1998) se autorka zabývá tématem identity a její nejednoznačnosti. Krétský chlapec, odvlečený otomanskými Turky, který později stane proti vlastním krajanům jako generál velící tureckému vojsku; přední představitel řeckého romantismu, tragický revolucionář Andreas Rigopoulos; první řecká malířka Helena Altamurová, to jsou skutečné postavy, v jejichž příbězích autorka analyzuje problematiku osobní, národní, náboženské a sexuální identity na pozadí novověké historie, která utvářela moderní Řecko. Její zatím poslední román Věk labyrintů (2001) se opět odehrává v autorčině rodišti a v širokém záběru sleduje osudy krétské rodiny hledající cestu labyrintem století válek a politických otřesů.

Příběh úspěšného historického románu Helena neboli Nikdo přední řecké spisovatelky Rhey Galanaki, která se u nás poprvé představila v roce 1998 útlou sbírkou básní Třebaže půvabná a později také povídkou „Věci neviditelné a viditelné“ ve výboru ze současné řecké povídkové tvorby Černé olivy (1999), je zasazen do neklidné porevoluční doby první poloviny devatenáctého století. Jeho děj se odvíjí kolem témat jako vzpoura proti předsudkům doby, hledání identity nově osvobozené země i osvobozující se ženy, a sleduje životní cestu první řecké malířky Heleny Altamurové-Bukurasové, jež byla nucena sáhnout po mužském převleku, aby mohla studovat výtvarné umění na tehdejších italských školách.
Román získal řeckou státní cenu za rok 1999 a byl nominován na Evropskou literární cenu Aristeion.

Překlad Alexandra Büchler

171 strana, váz., 145 x 205 mm, ISBN 80-86356-24-8, rok vydání 2003

Cena 207 Kč OBJEDNÁVKA
Helena

ZPĚT