Konečná krajina

Keiko Sei

KEIKO SEI pochází z Japonska, kde začátkem 80. let působila jako kurátorka výstav video artu a v organizaci pro video art a nezávislé video. V roce 1988 se přestěhovala do východní Evropy, aby se zde věnovala výzkumu místních médií. Dvanáct let žila v České republice. V letech 1998-2001 vedla ateliér videa na FaVU VUT v Brně. Od roku 2002 žije v jihovýchodní Asii. Jako kurátorka se podílela na mnoha projektech po celém světě a v ČR. Její texty vycházejí v různých světových periodikách a výstavních katalozích.

Kniha esejů japonské specialistky na problematiku médií, video artu a multimediálního umění je koncipována jako soubor textů, zkoumajících problematiku médií v postkomunistické východní Evropě ve srovnání se západním světem, a především Japonskem. Média – Revoluce – Reklama – Porno – Japonsko – Východní Evropa, to jsou klíčová slova textů Keiko Sei.
Autorka žila v letech 1990 až 2002 v České republice. Je pečlivou pozorovatelkou „budování demokracie“ na jedné straně a narůstání skrytého nebezpečí nové totality konzumní společnosti na straně druhé. Kritická analýza bouřlivého rozvoje a radikální proměny vizuálního jazyka (média, reklama, digitální umění) v kontextu proměn politických a sociálních umožňuje odhalovat nebezpečí nenápadného ubývání svobody. Skrytý, sofistikovaný způsob kapitalistické manipulace, tak jak jej autorka důvěrně zná ze života ve své rodné zemi, je podroben pronikavé, nikoli však jednostranné kritice. Nelineární styl psaní dovoluje autorce propojovat osobní zkušenosti a zážitky, její i cizí příběhy s historickou, politickou, sociální a estetickou rovinou událostí u nás a ve světě. Eseje Keiko Sei nám přibližují rozdílnost způsobů komunikace, vliv jazyka reklamy, jazyka permanentní nabídky a spotřeby na náš každodenní život, proměnu komunikace na základě masového používání nových technologií, atd. Upozorňují nás na nutnost se tento jazyk učit, abychom mu správně rozuměli a byli schopni odhalit jeho záludnosti, abychom byli schopni čelit „mediální negramotnosti“ v naší zemi bohužel značně rozšířené. Důslednou a hlubinnou analýzou problematiky médií a pojmenováním skrytých, a o to nebezpečnějších jevů, které mediální rozměr současného života přináší, se texty Keiko Sei dotýkají každého z nás a mohou nám v mnoha směrech otevřít oči… (Vladimír Havlík)

Sestavil Vladimír Havlík

Překlad Jakub Geisler, Pavla Niklová, Lucie Simerová a Vladan Šír

267 stran, váz., 145 x 205 mm, ISBN 80-86356-28-0, rok vydání 2004

Cena 332 Kč OBJEDNÁVKA

ZPĚT