Mystika a vzdor

„Ty tichý křiku“

Dorothee Sölle

Německá protestantská theoložka a spisovatelka Dorothee Sölle (1929-2003) patří k nejvýraznějším osobnostem německého duchovního života. Zasazovala se o sociální spravedlnost, aktivně se angažovala v mírovém hnutí, upozorňovala na theologické souvislosti ekologických katastrof. Patří mezi představitelky theologie osvobození a feministické theologie. Oproti patriarchálnímu obrazu omnipotentního, kontrolujícího a vladařského Boha zdůrazňovala křesťanské propojení Boha se znevýhodněnými a trpícími. Křížem, na němž dnes trpí Kristus – Božství spojené s lidstvím –, je podle ní konzumní společnost orientovaná na zisk. V době ekologických katastrof je spolu s Ním křižováno i veškeré stvoření. Křesťané se proto mají politicky angažovat: ne jako spojenci mocných tohoto světa, ale jako hlas těch, kdo jsou různými způsoby umlčováni. Právě tyto její vý­zvy vyvolávají dodnes kontroverze.

Dílo Mystika a vzdor představuje odvážný projekt „demokratizace mystiky“ pro náboženský život v sekulárním a pluralitním světě. Sölle v něm vychází z předpokladu, že mystika není oblastí pro lidi vyvolené či zvláštně disponované. Je to možnost každého člověka, takřka všelidská konstanta. Jejím vnějším projevem nemusí být stažení ze světa, ale naopak schopnost vidět Nevýslovné v různých a nečekaně se objevujících tvářích.

Vydání knihy podpořil Česko-německý fond budoucnosti a Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové.
Překlad díla byl podpořen grantem Goethe Institutu, který je financován Ministerstvem zahraničních věcí Německé spolkové republiky.

Překlad Ruth Jochanan Weiniger

438 stran, váz., 145 x 205 mm, ISBN 978–80–86356–54–9, rok vydání 2015
Cena 484 Kč OBJEDNÁVKA
Sölle

Ukázka v PDF:

 

Upozornění:
Obsah knihy, včetně názvu, je chráněn autorským zákonem. Žádná část textu nesmí být jakýmkoliv způsobem reprodukována nebo rozšiřována bez souhlasu majitelů autorských práv.

ZPĚT