Neviditelná žena

Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě

ed. Martina Pachmanová

Martina Pachmanová (1970) je odborná asistentka na Katedře dějin umění a estetiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Příležitostně přednáší na FF UK a v pražském programu University of Washington. Současně pracuje jako nezávislá kurátorka a umělecká kritička. Během posledních deseti let koncipovala a organizovala na třicet výstav a napsala řadu textů pro výstavní katalogy v České republice i v zahraničí. Její recenze, eseje a úvahy se objevují v českých a slovenských periodikách (Ateliér, Revue Labyrint, Umění, Umělec, Estetika, Detail, Profil, Aspekt, Výtvarný život, Lidové noviny, Literární noviny) a v posledních několika letech také v uměleckých a kulturních časopisech v zahraničí (Art in America, n.paradoxa, Zingmagazine, Artsmedia, ArtMargins, Art New England, Thresholds, American Ceramics, Treca). Autorka se zabývá moderním a současným uměním a zvláštní pozornost věnuje otázkám genderu, sexuální politiky a feminismu. V roce 1999 získala stipendium nadace Getty Foundation, díky němuž se účastnila mezinárodního studijně-vědeckého programu na University of Rochester (Summer Institute in Art History and Visual Studies). V stejném roce pracovala jako kurátorka v International Studio Program v New York City. Je držitelkou výzkumného grantu Research Support Scheme pro dizertační projekt zabývající se genderovou politikou v českém moderním umění (1998-2000). Pro dokončení tohoto výzkumu získala Fulbrightovo stipendium, v jehož rámci pobývala na Harvard University (2000-2001). Její první knihu, nazvanou Věrnost v pohybu: Hovory o feminismu, dějinách a vizualitě, vydalo nakladatelství One Woman Press v roce 2001.

Antologie Neviditelná žena přináší soubor textů, které se z pohledu feminismu, genderu a politiky těla dotýkají dějin a teorie umění, historiografie, umělecké kritiky, muzeologie či populární kultury. Autorkami jsou americké historičky a teoretičky umění, kurátorky a umělkyně, jejichž práce zásadně proměnila diskurz vizuálního umění nejen ve Spojených státech, ale i v západní Evropě. S prací většiny z nich se zde čeští čtenáři setkávají poprvé. Jedna z autorek, Jo Anna Isaak, napsala, že „bez ženského těla by se dějiny umění zhroutily“. Ženy jako objekty nacházíme v historii západního umění odjakživa. Jako tvůrčí bytosti či aktérky dějin umění však byly až na výjimky donedávna téměř neviditelné. Feministické hnutí a feministické myšlení dokázaly v posledních třiceti letech v mnohém proměnit status žen ve společnosti, kultuře i umění. Jejich zásluhou je také zviditelnění žen jako svébytných subjektů v dějinách i v současnosti. Tato antologie pojednává o obou stranách tohoto problému – o příčinách ženské neviditelnosti i o způsobech jejich zviditelňování –, a to v oblasti, jež je navíc na vidění bezprostředně závislá. Autorkami jedenácti textů jsou Linda Nochlin, Natalie Boymel Kampen, Janet Wolf, Carol Duncan, Martha Rosler, Mira Schor, Susan Rubin Suleiman, Jo Anna Isaak, Marcia Tucker, Amelia Jones a Kaja Silverman.

Překlad Martina Pachmanová a Lucie Vidmar

413 stran, brož., 144 x 205 mm, ISBN 80-86356-16-7, rok vydání 2002

Cena 377 Kč OBJEDNÁVKA

ZPĚT