Pramatky Ježíše Krista

Ann Belford Ulanov

Ann Belford Ulanov absolvovala bakalářské studium na Radcliffe College v roce 1959, v roce 1962 získala titul magistra divinitatis a v roce 1967 doktorát filozofie na Union Theological Seminary. Obdržela čestný doktorát na Virginském teologickém semináři a Loyolově semináři v Marylandu. Je episkopálního vyznání a v psychiatrii i teologii se zabývá zejména otázkami modlitby a duchovního života, agrese, úzkosti, snění a snů, identity a femininna.
V soukromé praxi je představitelkou jungovského směru a napsala řadu knih, např.: The Wizards’ Gate (Brána čaroděje), Cinderella and her Sisters (Popelka a její sestry), The Wisdom of the Psyche (Moudrost psyché), Picturing the God (Představování si boha) a The Feminine in Jungian Psychology and Christian Theology (Femininno v jungovské psychologii a křesťanské teologii).

Támar, Rachab, Rút a Bat-šeba jsou jediné ženy uvedené jménem v rodokmenech obsažených v evangeliích. Autorka z toho vyvozuje, že tyto ženy do Kristovy rodové linie vnášejí cosi velmi důležitého. Zkoumá jejich statečný a nekonvenční přístup k životu a dokládá, jak spása vstupuje do světa ve femininním modu lidského bytí díky tomu, že tyto ženy ztělesňují mocné a hluboce femininní vlastnosti, jako je vynalézavost, odhodlanost, soucit, svůdnost a oddanost.

Překlad Stanislava Pošustová

125 strana, váz., 145 x 205 mm, ISBN 80-86356-27-2, rok vydání 2003

Cena 159 Kč OBJEDNÁVKA

ZPĚT