Jak to vidí současník

Virginia Woolfová

Virginia Woolfová (1882-1941) patří k nejvýznamnějším představitelům angloamerického literárního modernismu. Její originální estetický přístup, utvářející se v kontrastu k realismu dobové britské prózy, se poprvé projevil v povídce Skvrna na zdi (1917) a šířeji v románu Jákobův pokoj (1922). Za vrchol její tvorby se obecně považuje trojice románů Paní Dallowayová (1925), K majáku (1927) a Vlny (1931), k nimž lze přiřadit poslední, již nedokončené dílo Mezi akty (1941). Velké obliby se dočkal literární experiment Orlando (1928). Rozsáhlý esej "Vlastní pokoj" (1929) se stal klasickým dílem feministické literatury. Woolfová byla též po celý život činná jako literární kritička a její kratší statě, později uspořádané do několika obsáhlých souborů, se vydávají dodnes.

Kniha Jak to vidí současník dává českému čtenáři vůbec poprvé příležitost seznámit se s literárněkritickou tvorbou jedné z nejvýznamnějších autorek tohoto století Virginie Woolfové. Náš výbor čerpá z prvního svazku Čítanky pro každého (The Common Reader I, 1925) a přináší jak portréty jednotlivých autorů, a to proslulých i "obskurních", tak obecnější statě včetně klíčového programového eseje "Pan Bennett a paní Brownová".

Překlad Ivana Jilovcová-Fieldová

226 stran, brož., 144 x 205 mm, ISBN 80-902443-5-1, rok vydání 2000

Cena 217 Kč OBJEDNÁVKA

ZPĚT